Conferentie Koers en Kansen

Contact

Heb je vragen over jouw aanmelding? Neem dan contact op met Danielle Krab van SPITZ congres en event via 070 360 9794 of registratie@spitz.nu.

Voor overige vragen neem je contact op met Charlotte van Solinge van SPITZ congres en event via 070 360 9794 of charlotte@spitz.nu.