Conferentie Koers en Kansen

Programma

09.00 - 12.00 uur Besloten programma (alleen voor genodigden)
12.00 - 13.00 uur Inloop en registratie (incl. lunch)
13.00- 13.50 uur Plenair programma
  Welkom door dagvoorzitter Ruben Maes
  Keynote Paul Iske I Instituut voor briljante mislukkingen
14.00 - 15.00 uur Eerste ronde deelsessies
  1. Veilig Dichtbij
  2. Levensloop centraal
  3. Vakmanschap voorop
  4. Koers en kansen
15.15 - 16.15 uur Tweede ronde deelsessies (herhaling van de sessies hierboven)
16.15 - 17.00 uur Netwerkborrel
17.00 uur Einde bijeenkomst

 

Deelsessies 
Je hoeft je niet van te voren in te schrijven voor de deelsessies, maar je stelt op de dag zelf je eigen programma samen. We hanteren op de dag het principe 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Houd voor de zekerheid dus een alternatieve sessie in gedachten. Onderstaand een overzicht van de deelsessies: 

Veilig dichtbij
Het verbeteren van lokale veiligheid tijdens en na de sanctie, betekent dat de sanctie-uitvoering in en met de omgeving van de delinquent georganiseerd wordt. Op deze manier kan de sanctie-uitvoering beter samenwerken met het lokaal bestuur en lokale instanties op gebied van zorg, welzijn en veiligheid. Natuurlijk vergeten we hierbij het slachtoffer niet: juist door een lokale benadering kan goed gekeken worden naar de relatie tussen dader en slachtoffer en zijn maatwerkoplossingen mogelijk.

Lokaal een veilige terugkeer organiseren, dat vraagt natuurlijk nogal wat. Hoe doe je dit samen met je ketenpartners? Hoe maak je lokaal de juiste afspraken, wie is waarvoor verantwoordelijk? Dit zijn vragen die aan bod zullen komen tijdens de workshop ‘Veilig dichtbij’. Het wordt een interactieve sessie.

Levensloop centraal
De sanctie sluit aan op het profiel en het leven van de delinquent. Dit betekent dat de sanctie rekening houdt met vormen van hulp, dwang, ondersteuning en zorg die hij of zij al ontvangt. Deze begeleiding of ondersteuning is er namelijk vaak op gericht te voorkomen dat de delinquent weer in de fout gaat. Ook kijken we naar de omgeving van de delinquent, bijvoorbeeld zijn gezin.

Maar wat betekent dit nu in de praktijk, als je de levensloop van een justitiabele centraal zet? Tegen welke dilemma’s loop je aan? En wat vraagt het van de keten als geheel, als we de justitiabele centraal? Al deze vragen zullen aan bod zullen komen tijdens de workshop ‘Levensloop centraal’. Het wordt een interactieve sessie.

Vakmanschap voorop
Professionals moeten de kans krijgen om op basis van hun expertise de verschillende perspectieven van samenleving, dader en slachtoffer samen te brengen. Daarnaast moeten ze aan individuele oplossingen kunnen werken. Zo kunnen ze bijdragen aan een veilige uitvoering van de sanctie en een veilige samenleving. Vakmanschap is essentieel om te doen wat nodig is. Deze veranderlijn pleit ervoor om (waar mogelijk) verantwoordingsregels en protocollen los te laten en het maatschappelijk doel voorop te stellen.

Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Tegen welke dilemma’s loop je aan? Hoe organiseer je bijvoorbeeld kennisuitwisseling tussen organisaties of zelfs tussen domeinen? En waar vind je de tijd in de dagelijkse gang van zaken om hier echt mee aan de slag te gaan? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden om je vakmanschap te kunnen vergroten en te doen wat nodig is? Dit zijn vragen die aan bod zullen komen tijdens de workshop ‘Vakmanschap voorop’. Het wordt een interactieve sessie.

Koers en Kansen
Koers en Kansen draait om leren. Leren van anders denken en doen, leren van samenwerking, leren van de praktijk. De ervaringen die we opdoen in Koers en Kansen kunnen we gebruiken om de sanctie-uitvoering toekomstbestendig te maken. Waar staan we nu met het programma? Wat zijn de belangrijkste lessen en inzichten van het afgelopen jaar? En waar ligt de ambitie? Denk mee over de voortgang van Koers en Kansen tijdens deze interactieve sessie.